מוזמנים לפגישת  הכרות ללא התחייבות. לתאום 054-6255344
 
 
------------------------------------
הכנת דוחות שנתיים, הכנת הצהרת הון, מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי
 
מרויחים מעל 640 אלף שח בשנה? יש לכם הכנסות פאסיביות בחול? יש הכנסות פאסיביות בישראל? מדווחים שכ"ד לפי מס שולי? - אתם חייבים בהגשת דוחות שנתי
 
שילמתם מיסי מקרקעין? שבח? ניתן לפנות למשרד לצורך בדיקת התשלום. רבים מקבלים החזרים בעקבות הטיפול במיסים הללו
 
מוזמנים לפגוש אותנו במשרדים בתל אביב או סגולה. לתיאום - 077-2307058 
054-6255344
 


בקרה על העסק קריאה ידידותית בדוח רווח והפסד

האם יש דבר כזה? קריאה ידידותית בדוח רווח והפסד? בדוח מלא מספרים ושמות סעיפים שלא תמיד ברורים? התשובה– כן! כבעלי עסקים נשאף להפוך את הדוח רווח והפסד לידיד יקר.
הדוח במהותו מציג מידע על התוצאה העסקית של העסק. כלומר, מראה האם העסק מרוויח או מפסיד. עסק מייצר מגוון פעולות כגון: המכירות, הקניות, ההוצאות והרכישות שעשינו בתקופה שהופכות למספרים בדוח רווח והפסד.
תפקידנו וחובתנו כבעלי עסק לקרוא את הדוח, להבין אותו ולהסיק ממנו מסקנות בנוגע לפעולות נדרשות לשיפור והתקדמות. נוכל ללמוד מהדוח במהירות ובקלות האם העסק מרוויח או מפסיד או שאולי הוא נמצא בנקודת האיזון כלומר, לא מרוויח ולא מפסיד.
לפני שנצלול ונהפוך את סעיפי הדוח השונים לידידים, חשוב לדעת כי את הדוח אנו יכולים לבקש מידי חודש ממנהל/ת חשבונות, יועצ/ת מס, או רואה/ת חשבון אליהן אנו מעבירים את כלל החשבוניות.
במסגרת השירות, אנשי המקצוע מקלידים את הנתונים בתוכנות ייעודיות, תוך מיון הוצאות מוכרות לצורך מס ושאינן מוכרות, הכל על פי הכללים המקובלים וכללי המיסוי שקבעה המדינה. את הדוח נוכל לקבל לפי סך הכל לסעיף או בפירוט לפי חודשים.

הנחות יסוד שבבסיס דוח רווח והפסד:
 1. הנתונים בדוח הינם ללא מע"מ. רק דוח של עוסק פטור, שאינו מתקזז במע"מ, יכיל את המע"מ .
 2. הדוח תמיד יוגדר לתקופה דוגמת: של חודש, רבעון מחצית שנה או שנה שלמה
 3. כאשר אנו רוצים להשוות נתונים עכשוויים לתקופות קודמות, "נחתוך" את תקופות הדוחות בהשוואה לתקופות הרצויות. באמצעות השוואה מסוג זה נוכל לקבל  תמונה רחבה על הפעילות העסקית שלנו.
 4. מס הכנסה וביטוח לאומי משולמים כאחוז מרווח.(חישוב המעמ הוא אחוז נוסף על ההכנסה)
 5. לכל ענף יש רווח גולמי מקובל ( הכנסות פחות הוצאות ישירות שוות רווח גולמי).
 
סעיפי הדוח העיקריים לעסק הקטן:
הכנסות – מכירות/עסקאות/מחזור עסקים, כל מה שמכרנו בכל תחומי העסק שלנו .
הוצאות - ההוצאות מורכבות מהוצאות ישירות, הוצאות עקיפות והוצאות קבועות.
 • הוצאות ישירות – הוצאות הקשורות למוצר, שנמכר באופן ישיר ללקוח. הוצאות אלו הכוללות קניית חומרי גלם משתנות ביחס ישיר למכירות או לכמות שמייצרים-  ככל שמוכרים או מייצרים יותר ההוצאות הללו יגדלו.
 • הוצאות עקיפות – הוצאות משתנות שלא ניתן לשייך אותם באופן ישיר למוצר שנמכר או יוצר. יחד עם זאת, הוצאות אלו משתנות בהתאם להיקפים שנעבוד בהם.
 • הוצאות קבועות –הוצאות כלליות וקבועות החוזרות על עצמן בדרך כלל מידי חודש ואינן תלויות בכמות הנמכרת או המיוצרת.
 • קניות/חומרי גלם/וחומרים – שאינם חלק מההוצאה הישירה. חשוב שהדוח יכלול רק את הכמות הרלוונטית למכירה ולא יכיל את הערך של המלאי שיש בידנו וטרם נמכר. לצורך כך, ננטרל את המלאי המיותר על ידי חישוב שנהוג לעשותו בדרך כלל בסוף שנה או בזמן שעורכים בחינה מעמיקה.
החישוב-נעשה באופן הבא:
סך הקניות במהלך השנה + המלאי שהיה בידנו בתחילת התקופה/שנה – (מינוס) המלאי שנותר בידנו בסוף התקופה/השנה =  כמות הקניות הרלוונטית לדוח)
 
דוח רווח והפסד נראה כך:   דוח רווח והפסד- דוגמא


החנות של רותם – לתקופה X( יצור מכירת מוצרים)


הכנסות                                                                                 60000          100%
עלות המכר  יתרת פתיחה                 10,000
                        קניות במהלך התק'  40,000
                        יתרת סגירה           (20,000)     
                                                     30,000              (30,000)                        50%
רווח גולמי                                                                 30,000                        50%
הוצ' תפעול                                                               (3,000)                         5%
הוצ' הנהלה וכלליות-הוצ' קבועות                                (5,000)                          8%
רווח תפעולי                                                              22,000                        36%
הוצ' מימון                                                                 (1,000)                         2%
רווח לפני מס                                                             21,000                        34%
אופן חישוב קניות
יתרת פתיחה                             10,000     +
קניות לתקופה                           40,000     -
יתרת סגירה                             (20,000)
סה"כ קניות לתקופה                   30,000

שימו לב - יש הבדל בדוח שייווצר לעסקים העוסקים בייצור ומכירת מוצרים לעומת דוח לעוסקים במתן שירותים. הדבר בא לידי ביטוי בסעיף עלות המכר/הקניות. עסק של ייצור ומכירה יחשב את עלות הכמות בגין המכירות שבוצעו בפועל ללא יתרות שנותרו במלאי. עסק נותן שירות, שאין לו כמעט הוצאות בסעיפים אלה, ידלג ישר להוצאות הקבועות וההפרדה והמיון יהיו פחות חשובים לגביו.
זכרו שלעסקים גדולים ובינוניים הדוח רחב יותר ומכיל סעיפים רבים יותר.
מה ניתן ללמוד מהדוח:
 • האם אנו מרוויחים כמקובל בענף (רווח גולמי)
 • מה הן ההוצאות הקבועות של העסק שלי, שאינן קשורות לכמות שנמכרת או לעסקאות המתבצעות, ושאותן עלי לכסות בכל חודש.
 •  לקבל עדכון מידי חודש/חודשיים במתרחש באמצעות בקשת הדוחות לאחר הגשת הדוחות לרשויות המס מאנשי המקצוע עימם אנו עובדים.
 • מסמך מקובל להגשה לבנקים, יועצים, שותפים המבקשים לקבל תמונה של מצב הרווחיות בעסק.
חשוב לדעת, דוח זה הינו דוח אחד מתוך הדוחות שמנהלי עסק צריכים לתת דעתם עליהם. על-מנת לקבל תמונה מלאה, נידרש לעוד דוחות כגון: תזרים מזומנים, דוחות חייבים ודוחות התחייבויות של  העסק.
למה נדרשים דוחות נוספים? למשל, ישנם מצבים בהם קיים פער בין הנתונים בדוח למצב בבנק. הסיבה יכולה להיות שדוח הרווח וההפסד אינו מראה לנו כמה לקוחות חייבים לנו.
דוגמאות נוספות לפער בין מצב בבנק לנתוני הדוח יכולות להיות - מכרנו אך טרם קיבלנו את הכסף עבור המכירה או להפך קנינו סחורה וטרם שילמנו עליה לספק, קנינו סחורה בתשלומים ואנו משלמים עליה אחת לשנה אך בדוח הוצאה זו מופיעה בחלוקה שנתית (ל-12 תשלומים).  כעת ניתן להבין  למה התמונה שנקבל לא תהיה שלמה.
כפי שראינו הדוח מלמד רבות על העסק שלנו. עלינו להפכו לידיד קבע היושב על שולחננו אחת לחודש/חודשים אלא שכעת תדעו לקרוא וגם להבין ולדעת הרבה יותר על העסק שלכם.

הנכם  מוזמנים לפנות ולהתייעץ. בהצלחה!
 
 
טלפון משרד > 08-8680155 • פקס > 08-8581552 • טלפון נייד > 054-6255344
     
לייבסיטי - בניית אתרים