מוזמנים לפגישת  הכרות ללא התחייבות. לתאום 054-6255344
 
 
------------------------------------
הכנת דוחות שנתיים, הכנת הצהרת הון, מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי
 
מרויחים מעל 640 אלף שח בשנה? יש לכם הכנסות פאסיביות בחול? יש הכנסות פאסיביות בישראל? מדווחים שכ"ד לפי מס שולי? - אתם חייבים בהגשת דוחות שנתי
 
שילמתם מיסי מקרקעין? שבח? ניתן לפנות למשרד לצורך בדיקת התשלום. רבים מקבלים החזרים בעקבות הטיפול במיסים הללו
 
מוזמנים לפגוש אותנו במשרדים בתל אביב או סגולה. לתיאום - 077-2307058 
054-6255344
 
כיצד נכיר בחוב אבוד כהוצאה לעסק?
יועצת מס חגית גבאי עמיאל, MBA מינהל עסקים
 
הפעם נדבר על חובות אבודים, ואיך אפשר להכיר אותם כהוצאה של העסק ובכך למזער את הנזק. בסוף כל שנה, על בעל העסק לבדוק, האם מי שחייב לו כסף צפוי עוד לשלם לו, או שאולי מדובר בחוב אבוד, שהסיכוי לגבות אותו אפסי. במידה ומדובר בחוב אבוד, אפשר להפוך אותו להוצאה של העסק.
 
אם אתם לא עובדים על בסיס מזומן אלא על בסיס מצטבר, זאת אומרת מוציאים חשבונית כבר במעמד מכירת המוצר או מתן השירות. עשוי להיות מצב, שהלקוח לא עומד בהתחייבויותיו לתשלום ולא משלם חובו. אתם מהצד שלכם, תעשו כל מה שתוכלו כדי לגבות את החוב.
 
אז מה הוא בעצם חוב אבוד? זה חוב, שאתם מעריכים, שאין שום סיכוי לגבות אותו. אבל אתם מצידכם, כבר הוצאתם חשבונית על הסכום כולו, שילמתם כבר מע"מ, שילמתם כבר מס הכנסה, אבל ההכנסה עצמה- לא הגיעה וגם לא תגיע.
 
בפסק דין "אורפז חשמל" נקבע כי על בעל העסק- הנישום, חלה החובה להוכיח ולהציג ראיות כי סיכויי גביית החוב אפסו. אבל באותו פסק הדין נקבע גם, כי לא ניתן לכלול בסכום החוב את המע"מ. לכן תצטרכו לפעול בשני מישורים מקבילים:
האחד מול מס הכנסה  והשני מול מע"מ.
 
מבחינת מס הכנסה, ראשית יש להוכיח קיום החוב, ולאחר מכן להוכיח את אי תשלומו בפועל. לצורך ההכרה בסכום כחוב אבוד, תצטרכו להציג מסמכים והוכחות על ניסיונות הגבייה שעשיתם ולא הצלחתם, כמו ביצוע ניסיונות לאיתור החייבים, משלוח תזכורות ומכתבי התראה, מכתבים מעורכי דין, הודעה על הפסקת ההתקשרות העסקית וכדומה.
 
מבחינת מע"מ, לפי הוראת ביצוע נקבעו חמישה מבחנים מצטברים לקבלת החזר מס עסקאות בגין חשבונית מס שלא שולמה: בוצעה עסקה, הוצאה חשבונית, מס העסקאות בגין החשבונית שולם, המוכר או נותן השירות לא קיבל את התמורה והחוב הפך ל-"חוב אבוד".
מצבים נוספים בהם ניתן יהיה להכיר כחוב אבוד: אם יוכח כי החייב נפטר ואין בעיזבונו נכסים הניתנים למימוש, או כאשר החייב עזב את ישראל ואין לו נכסים הניתנים למימוש בישראל. גם כאשר החוב איננו גבוה ועלות גביית החוב תהיה גבוהה מהחוב עצמו, או כאשר מרבית העסקאות של העוסק בעל החוב הן עם לקוחות שאינם רשומים כעוסק לפי החוק.
 
אופן ההכרה בחוב אבוד יתבצע על ידי הפקת הודעת זיכויי לחייב. בכך יופחתו ההכנסות ויקוזז מע"מ העסקאות. ההודעה תצא לא יאוחר משלוש שנים ולא לפני שישה חודשים בהם הוצאה החשבונית, שבגינה נוצר החוב. ניתן להאריך תקופה זאת על ידי הגשת בקשה מיוחדת.
 
 כמו כן, יש להודיע למנהל מע"מ בדבר החוב האבוד, כולל כל המידע הרלוונטי של הצדדים ועל מהות העסקה שבגינה נוצר החוב האבוד. תצטרכו גם להצהיר, שבמידה והחוב ישולם בעתיד, תוציאו עבור התשלום שתקבלו חשבונית מס ותשלמו את כל המיסים על פי החוק.
 
את התהליך מומלץ לבצע עם  איש מקצוע יועץ מס, וכך לקבל חזרה מס ששילמתם לשווא, ולמזער את הנזק בגין אותו חוב אבוד.
 
טלפון משרד > 08-8680155 • פקס > 08-8581552 • טלפון נייד > 054-6255344
     
לייבסיטי - בניית אתרים