מוזמנים לפגישת  הכרות ללא התחייבות. לתאום 054-6255344
 
 
------------------------------------
הכנת דוחות שנתיים, הכנת הצהרת הון, מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי
 
מרויחים מעל 640 אלף שח בשנה? יש לכם הכנסות פאסיביות בחול? יש הכנסות פאסיביות בישראל? מדווחים שכ"ד לפי מס שולי? - אתם חייבים בהגשת דוחות שנתי
 
שילמתם מיסי מקרקעין? שבח? ניתן לפנות למשרד לצורך בדיקת התשלום. רבים מקבלים החזרים בעקבות הטיפול במיסים הללו
 
מוזמנים לפגוש אותנו במשרדים בתל אביב או סגולה. לתיאום - 077-2307058 
054-6255344
 
GO NO GO   - באמת עסק קטן צריך תוכנית עסקית ?
יועצת מס חגית גבאי עמיאל, MBA מינהל עסקים
 הכתבה התפרסמה בעיתון גלובס – לשכת יועצי המס
תוכנית עסקית הינה כלי עבודה שנועד להציג הן את הרעיון העסקי באופן מורחב והן את הצגת הנתונים הכספיים המלמדים על כדאיות. העסק קטן, זקוק לתוכנית עסקית. כמובן בהבדל של גודל והיקף של עסקים גדולים, מיני תוכנית עסקית.
התוכנית מטרתה לעזור לכול בעל רעיון עסקי להגדיר ולהמחיש את הדרך של הוצאת הרעיון לפועל. המיני תוכנית העסקית תכיל את ריכוז ההחלטות עבור העסק אותו יש בכוונתנו לפתוח או שכבר פתחנו, צפי הכנסות ורווח וגודל ההשקעות שעלי לגייס. כמו כן, התוכנית יכולה לשמש גם להצגה לגורמי חוץ כמו גיוס כספים או גיוס שיתופי פעולה.
התוכנית מתארת את הכוונות של כבעל עסק, את הנתונים הכספיים והתחזיות להפעלה. לצורך בנייתה נתבסס על איסוף מידע. נתוני עבר (אם קיימים), בידע קיים בענף ותחזיות עתידיות. התוכנית מהווה תוכנית לניהול, לאסטרטגיה ואופן התפעול של העסק תוך הצגת יתרונו בשוק. בעזרתה נוכל ללמוד על כדאיות הקמת העסק וההשקעות הנדרשות.
עבור מי התוכנית? ראשית התוכנית עבור בעל העסק. המסמך מרכז את כלל ההחלטות, התכנון והחישובים והצגת הייחוד של המוצר או השירות תוך בחינת היכולת הכלכלית של העסק. רבות נכתב על תוכניות עסקיות ורבות הדוגמאות אך רובן עוסקות בעסקים גדולים ובינוניים.
אנו נתמקד במיני תוכנית המיועדת לעסקים קטנים. התוכנית תיתן לבעל העסק תמונה על העסק העתידי כולל חישובי רווח, השקעות נדרשות, מיקוד וייחוד המוצר או השרות של העסק, תוך הבנת הענף בו פועלים. מסמך זה ישמש אבן דרך לכל אחת בעסק, כאמור ניתן יהיה בשינויים קלים גם להצגה בפני גורמי חוץ ולצורך גיוס כספים. (לעיתים יש דרישה לתוכנית עסקית בפורמט מסוים ועם יועצים מיוחדים שמכינים את התוכנית).
יוצג פורמט מרוכז ומתומצת המיועד לעסקים קטנים. בשל הצמצום והריכוז של המידע אנא, יש לעבור על כל השלבים. חשוב לתת מענה לכלל השאלות והדילמות העולות. שאלה שאין עליה מענה תישאר פתוחה גם כאשר העסק יפתח ונצטרך להתמודד עם הסוגיה שנמנענו לתת עליה את הדעת בשלב הכנת התוכנית. יחד עם זאת עלינו לזכור כי התוכנית בנויה על צפי ונשענת על נקודות מוצא והנחות יסוד ולכן עלינו לנסות להיות זהירים ומעשיים.
תוכנית עסקית מכינים בדרך כלל בפתיחת העסק, לצורך הגדלה של עסק, שינוי או בחינת רעיון עסקי חדש. מומלץ לאחר תקופה שכבר פתחנו את העסק לבחון מחדש את תכנון העתיד בעזרת כלי זה.
מתחילים....
המבנה למיני-תוכנית עסקית המיועדת לעסק הקטן. חשוב שהמסמך ייכתב באופן פיזי ולא "בעל פה" ולא "בראש".
שלבי העבודה הם:
 • גיבוש הרעיון העסקי, וחזון.
 • איסוף המידע העסקי, חקר שוק,חקר מתחרים למידה על הענף
 • גיבוש והחלטות אסטרטגיות והצבת יעדים
 • גיבוש תוכנית כספית, נתונים לדוח רווח והפסד, סכום ההשקעות
 • גיבוש וכתיבה של התוכנית העסקית
מיני תוכנית עסקית
 1. פרטים - שם העסק, שם היזמת, תאריך הכנת התוכנית וסלוגן או משפט חזון.
 2. רקע על היזמת- רקע קצר והדגשה על נקודות הקשורות לרעיון העסקי
 3. תיאור הרעיון – נפרט:
א. תיאור הרעיון העסקי
ב. המבנה הארגוני או עם מי אעבוד
ג. אלו מוצרים ושירותים נמכרים
ד. מיקום העסק
ה. כמה מילים על התמחיר
 1. ניתוח הענף והלקוחות
 2. תיאור קצר של הענף בו נעסוק
 3. ניתוח הלקוחות לפי פילוח
 1. ניתוח המתחרים
א. ניתוח ותיאור כללי של המתחרים
ב. הצגת מתחרים ישירים ספציפיים (כולל שם, יתרונות, חסרונות ומחיר)
 1. ניתוח מודל SWOT
חזקות - של העסק שלי לעומת המתחרים
חולשות - של העסק שלי לעומת  המתחרים
הזדמנויות - באזור, בתקופה, אליהן אני יכולה להתחבר
איומים - הקיימים ( שאינם תלויים בי)
 1. מהי אסטרטגיית השיווק עימה אפנה לשוק תוך התייחסות :
א. המוצר / השרות - מהו יחודו
ב. המחיר - ביחס למתחרים
ג. קידום המכירות – הצגת תוכנית השיווק וקידום המכירות , האריזה
ד. מקום - מתן השרות
 1. טבלת מקורות ושימושים
א. שימושים - פירוט ההשקעות הנדרשות להקמת העסק. מכונות, מכשירים, חומרי גלם, שכירות לחודשים הראשונים וכד'
ב. מקורות - נציג את מקור הכסף. האם מהון עצמי מכספים שלי (חיסכון, משפחה וכד') או הון זר ( הלוואה מבנק, הלוואה מקרנות וכד')
 1. תחזית דוח רווח והפסד – נציג צפי לתקופה של חודש ולשנה. הסכומים ללא מע"מ במספרים ובאחוזים.את הנתונים נציג החל מתחזית חצי שנה  עד שנה שהעסק מתחיל לפעול ושלוש – חמש שנים קדימה. הדוח יכלול:
מכירות/עסקאות צפויות - ( בהגדרת מטרה עלינו לוודא כי הינה: הגיונית, כמותית,תחומה בזמן,ממוקדת וכתובה)
עלות המכר/קניות/ חומרי גלם – קניות ישירות – (עלות אשר ניתן לייחסה באופן ישיר למוצר שנמכר או מיוצר, ואשר משתנה ביחס ישיר למכירות, או לכמות המיוצרת).
רווח גולמי – סך ההכנסות פחות עלות המכר/הקניות/חומרי הגלם- הקניות הישירות.
הוצאות הנהלה וכלליות – הוצאות קבועות של העסק מפורטות (הוצאות החוזרות על עצמן בד"כ מידי חודש ואינן קשורות לכמות הנמכרת או המיוצרת. (כמו שכ"ד, ארנונה ,אינטרנט וכד' )
הוצאות מימון – עלויות דמי ניהול חשבון,עמלות, ריבית הלוואות וכד'
רווח- התוצאה העסקית ( הכנסות פחות קניות פחות הוצאות קבועות פחות הוצאות מימון)
 1. תזרים מזומנים – הצגת צפי ההכנסות וההוצאות כולל החזרי ההלוואות על פני שנה קדימה. אם אפשר לתקופה ארוכה יותר עדיף. בתזרים נציג את הפעילות כפי שצפויה להופיע בבנק ( כולל מע"מ, כולל החזרי הלוואות, כולל משיכות  וכדו')
 2. נקודת איזון- הצגת החישוב כמה מוצרים /לקוחות או מחזור חודשי נדרשים בכדי להיות מאוזנים, הנקודה שר ממנה מתחילים להרוויח.
 3. אופק עסקי – מהו הכיוון העתידי של העסק לאן שואפים להגיע.
 4. תוכנית עבודה – דגשים לתקופה הקרובה, משימות לביצוע בתקופה הקרובה.
 5. נספחים- כל מסמך שברצוננו לצרף לתוכנית המאירה את התמונה הכללית.
חשוב מאד לשלב בתוכנית- דוגמאות, צילומים, שרטוטים המחשה של הרעיון העסקי.
בהצלחה!!!
טלפון משרד > 08-8680155 • פקס > 08-8581552 • טלפון נייד > 054-6255344
     
לייבסיטי - בניית אתרים